Anjelske Reiki

Seminár Anjelské Reiki
1. a 2. StupeňJe to „liečenie pre našu dobu“. Je to otvorené  pre každého, kto má chuť pracovať
s Anjelským Kráľovstvom Svetla. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti.
Či už ste v liečení úplne nováčik, alebo chcete pokračovať vo vykonávaní praxe na na hlbšej úrovni , každý je vítaný. Tento seminár je darčekom pre každého, kto chce hlbšie splynúť
s anjelským kráľovstvom.  Nie je to len ďalšie Reiki (Usui Reiki, Komoyo, Rahanni, Neo, Shamballa Reiki). Anjelské Reiki je naplnením Božej výzvy na návrat Domov.

Účel Anjelských Reiki
Primárnym účelom Anjelských Reiki je znovu nás prebudiť k poznaniu nášho Božského Ja prostredníctvom prítomnosti Dokonalej Lásky. Priniesť zážitok skutočnej práce s anjelmi a cítiť ich prítomnosť a silu.

Nie je to len špeciálny zážitok pre pár nadaných, ale absolútna možnosť pre každého.

Účelom tohto seminára je prebudiť bezpodmienečné spojenie s liečivou energiou Anjelského kráľovstva. Je to skvelý darček pre osobný rozvoj a zdieľanie s priateľmi a rodinou.

Tento seminár Anjelké Reiki môže úplne zmeniť váš život!
Možno to neviete, ale vaša Duša bude vedieť, prečo vás priviedla práve na túto webovú stránku.. Anjelské Reiki má potenciál zmeniť vašu DNA, vaše bunky, molekuly a aktivovať vaše Svetelné telo. Umožní vám to dôvernejšie sa spojiť s Anjelským Kráľovstvom Svetla.
Poskytne vám ten najdokonalejší darček pre vás. Ukázalo sa, že je katalyzátorom pre mnohých účastníkov, aby našli a nasledovali zmysel svojho života. Podporí to vaše osobné uzdravenie a duchovnú cestu, otvorí dary a duchovné talenty a odhalí vašu dharmu. Umožní vám podporovať rodinu a priateľov alebo byť krokom na ceste k zdieľaniu Anjelských Reiki s ostatnými ako profesionálny liečiteľ alebo učiteľ.

Je to úžasne praktické s množstvom príležitostí zažiť jedinečný dar dávania a prijímania anjelského liečenia Reiki.
Anjelské reiki je inkluzívna metóda, ktorá sa zameriava na všetky oblasti: fyzickú, emocionálnu, mentálnu a duchovnú. Môže sa zamerať na hlavné príčiny problémov, vrátane minulých životov, a preto účinne odstráni symptómy.

Dôležité je, že naladenia sú sprostredkované, Anjelským Kráľovstvom Svetla, ktoré prechádza cez ľudské telo alebo vedomie. To zaručuje jeho čistotu. Každý účastník sa pripojí na svoje vlastné anjelské pripojenie.
Účastník dostane praktické skúsenosti s liečebnou metodológiou zahŕňajúcou liečenie ako prostredník, liečenie so zámerom, liečenie so Vzostupnými a galaktickými Majstrami a multidimenzionálne liečenie.

Jedným z krásnych darov naladenia sa na Anjelské Reiki je schopnosť vykonávať liečenie na sebe, kedykoľvek je to potrebné. To platí najmä v týchto súčasných časoch, keď sa v rámci ‘Procesu Vzostupu’ zažíva veľa náročných problémov.

Tento seminár  bude zahŕňať:

 • Dve očisty a naladenia na Anjelské Reiki
 • Jedno zasvätenie a požehnanie archanjelom
 • Definíciu a pochopenie podstaty anjelskej energie
 • Princípy čistenia a zasvätenia priestoru
 • Šesť liečebných metód vrátane sebaliečenia a liečenia na diaľku
 • Štyri praktické výmeny liečenia
 • Čistenie a naladenie duchovných nástrojov ako sú kryštály a esencie. 
 • Zákony liečenia podľa božskej hierarchie, ako ich dal Djwhal Khul
 • Úplné naladenie na Anjelské Reiki 1. a 2. Stupeň, ktoré zahŕňa 8 Božských viacrozmerných symbolov

  Úplné prerezanie karmy a anjelské vyčistenie pred prijatím naladenia
 • Praktickú liečebnu skúsenosť, ako prostredník pre liečivú energiu cez anjelov a symboly Reiki plus prvé kroky v multidimenzionálnom liečení
 • Naladenie sa na anjelské kráľovstvo svetla v 11. dimenzii prostredníctvom archanjela Metatrona a anjelského kolektívu „Mighty Sarim“. Zahŕňa to naladenie 30 archanjelov, hlavných nebeských anjelských princov

Seminár 1. a 2. stupňa je silným zážitkom a kladie pôdu pre prichádzajúcu galaktickú energiu Vzostupu. Umiestni vás do vašej vlastnej duchovnej sily a poznania seba samých ako vzostúpeného majstra, ktorým skutočne ste.

Semináre  Angelské  Reiki vám poskytnú ten najdokonalejší darček pre VÁS:
Podpora vašej osobnej cesty uzdravenia a duchovnej cesty
– Otvorenie vašich darov a duchovných talentov
– Odhalenie vašej dharmy a zmyslu života
– Pomôžu vám podporiť rodinu a priateľov
– Semináre vytvoria ďalšie kroky k zdieľaniu Angelských Reiki s ostatnými ako profesionálny liečiteľ alebo učiteľ


Ľudia sa prichádzajú učiť z rôzneho prostredia. Niektorí sú skúsení terapeuti, zatiaľ čo iní nikdy predtým neliečili. Anjelské Reiki možno použiť ako liečebný nástroj samostatne alebo s inými formami terapie alebo liečiteľskej práce.
Prvý workshop zahŕňa naladenie 1. a 2. stupňa a je ideálny pre každého, kto chce využiť túto energiu na podporu vo svojom vlastnom živote a pre rodinu a priateľov.

Je otvorená pre každého, kto má chuť pracovať s Anjelským Kráľovstvom Svetla,
ŽIADNE predchádzajúce skúsenosti nie sú potrebné. Jediným predpokladom je, že všetci účastníci musia pred zápisom prediskutovať  s učiteľom akékoľvek užívanie drog, medicínskych, rekreačných a liečivých (ak niekto nejake berie).    „Každý je vítaný“

Termín:   Dátum 1. Piatok    od 18:00 – 21:00
                 Dátum 2. Sobota    od 10:00 – 18:00
                Dátum 3. Nedeľa    od 10:00 – 18:00 

Cena: 277 Eur ( nevratná záloha 70 Eur sa vyžaduje pri rezervácii), zostatok  treba zaplatiť pred začiatkom kurzu.
(K dispozícii sú platby na splátky)


Na vedenie seminára sú potrební minimálne 4 študenti.


Ak si chcete užiť hlbšie spojenie s Anjelským Kráľovstvom Svetla a máte volanie po tomto úžasnom zážitku, kontaktujte Mariu Učiteľku Angelských Reiki cez messenger: Maria Piastka Ondrikova alebo Light In Crystals,
sms: 00421908216905, 00447727336678, Viber, WhatsApp, telegram alebo email: lightincrystals@gmail.com